Na TEJ POVEZAVI najdete odgovore na nekaj najpogostejših vprašanj športnikov v času COVID-19.