O KLUBU

Kontakt

Športni klub 3K ŠPORT ima pestro zgodovino. Nastal je spontano, iz želja in potreb vseh vas, ki ste se nam sproti pridruževali in nam narekovali smeri razvoja. V začetku nas je bilo morda ducat, ki smo organizirano zaplavali. Ni minilo pol leta, ko smo se že zbirali na tekaških treningih. Tudi kolesarji so kmalu dobili svoj termin. Skupina je rasla, se družila, zabavala in predvsem pridno trenirala. Ugotovili smo, da bi bilo vsem nam in našim bližnjim lepše in lažje, če bi se z rekreacijo in športom ukvarjali skupaj. Ponudili smo programe za začetnike, skupno aktivno preživljanje prostega časa s športom. Vključili smo še vadbo za otroke in tako ponudili možnost aktivne vadbe celi družini. Napočil je trenutek, ko smo presegli okvire dotedanjega delovanja in rodil se je ŠPORTNI KLUB 3K ŠPORT.

Osnovni cilj 3K ŠPORTA je ponuditi raznolike športne programe vsem starostnim kategorijam, predvsem v vzdržljivostnih športih (triatlon, duatlon, akvatlon, zimski triatlon, tek na smučeh, tek, kolesarstvo, plavanje, ….). Od vedno smo želeli postati in ostati eno veliko športno srce!

To dosegamo s:

  • spodbujanjem zanimanja za športno aktivnost, še posebej v vzdržljivostnih športih (triatlon, duatlon, akvatlon, zimski triatlon, tek, smučarski tek, kolesarstvo, plavanja, orientacije ….),
  • ponudbo programov, ki prispevajo k povečevanju športne aktivnosti ljudi vseh starosti,
  • skrbjo za aktivno preživljanje prostega časa in počitnic,
  • prirejanjem športno rekreacijskih in tekmovalnih prireditev,
  • skrbjo za športno-zdravstveno preventivo,
  • širjenjem znanja o načinu izvajanja redne športne vadbe,
  • razvijanjem prijateljstva, solidarnosti in občutka medsebojne pripadnosti članov,
  • sodelovanjem z drugimi podobnimi organizacijami.

Ob tem pa ne pozabljamo tudi na športne junake. Globoko smo namreč prepričani, da tako zastavljeno delo dolgoročno rojeva tudi dobre športne rezultate. Ustrezno poskrbimo tudi za razvoj nadarjenih športnikov, ki imajo sposobnosti, želje in motivacijo stopiti na pot vrhunskega športa in so sposobni doseči vrhunske rezultate.

Predsednik
IGOR KOGOJ

Kontakt

sportnosrce@3ksport.si
+(386) 31 288 544
..

Naslov

3K ŠPORT
Zagrebška cesta 8
1000 Ljubljana, Slovenija

Ostalo

Matična št.: 2325918
Davčna št.: 70200394
TRR: 02033-0256677232

Za trenerje

Vstopna stran
za trenerje
VSTOP

© ITSI INFO d.o.o., Kog, Slovenija, www.itsiinfo.si